Закупуване на компост – ИБТ Хан Богров

Считано от 01.07.2019г., се създава следния ред за организиране дейностите по продажба на компост от ИБТ „ Хан Богров: Продажбата на компост на физически и юридически лица от ИБТ „ Хан Богров“ да се осъществява само по предварително утвърден ежеседмичен график. Приемането на заявки за закупуването на компост от физически и юридически лица става само…