Днес, 08.05.2019 г., студенти от Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, профил „Пречистване“ посетиха ОП СПТО.
Учебното посещение се проведе във връзка с разработване на проект на тема „Третиране на битови отпадъци“. Студентите се запознаха със съоръженията и технологията за третиране на отпадъци в завод МБТ с производство на RDF-гориво и Пречиствателна станция за отпадни води „Садината“.