Днес, 09.10.2018 г., лекар от СТМ „Свети Панталеймон“ проведе обучение на служителите на ОП СПТО на тема: „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.“