Заповед  №ПТО20-РД56-41(1)/13.04.2020 г.


Считано от 01.07.2019г., се създава следния ред за организиране дейностите по продажба на компост от ИБТ „ Хан Богров:

  • Продажбата на компост на физически и юридически лица от ИБТ „ Хан Богров“ да се осъществява само по предварително утвърден ежеседмичен график.
  • Приемането на заявки за закупуването на компост от физически и юридически лица става само писмено на имейл: compost@spto.bg.
  • Всеки петък до края на работния ден се изпраща информация на имейл на всеки включен в утвърденият ежеседмичен график.