Заповед №ПТО20-РД56-41/18.03.2020 г. на Директора на ОП СПТО за преустановяване предоставянето на компост, до 10 кг, на физически лица и въвеждане на ограничения за достъп на територията на площадка „Хан Богров“.

Заповедта може да видите тук

 


Считано от 01.07.2019г., се създава следния ред за организиране дейностите по продажба на компост от ИБТ „ Хан Богров:

  • Продажбата на компост на физически и юридически лица от ИБТ „ Хан Богров“ да се осъществява само по предварително утвърден ежеседмичен график.
  • Приемането на заявки за закупуването на компост от физически и юридически лица става само писмено на имейл: compost@spto.bg.
  • Всеки петък до края на работния ден се изпраща информация на имейл на всеки включен в утвърденият ежеседмичен график.